Unes altres veus

 Una mirada diferent sobre l'autisme

Otras voces

 Una mirada diferente sobre el autismo

Per fer el teu donatiu / Para hacer tu donativo:

Associació TEAdir
Banc Sabadell:
0081-0205-56-0001442250

CATALÀ

• Sinopsi
• Tractament argumental
• Tractament narratiu
• Equip
• FinanÇament
• Premsa

CASTELLANO

• Sinopsis
• Tratamiento argumental
• Tratamienti narrativo
• Equipo
• FinanciaciÓn
• Prensa

Sinopsi

Unes altres veus és un documental sobre l'autisme a partir de l'experiència de nou pares, mares i avis de nens diagnosticats d'autisme; del testimoni de l'Albert, un jove de 20 anys diagnosticat de Síndrome d'Asperger; i des de la mirada de diversos psicoanalistes d'arreu d'Europa.

Els testimonis de tots ells ens apropen a una altra manera d'entendre i de tractar l'autisme. L'experiència dels pares, emotiva a l'hora que plena d'optimisme, ens permet descobrir què implica viure i conviure amb l'autisme: els primers indicis de quelcom que no anava com s'esperava en els seus fills, les primeres paraules, els diversos recorreguts fins a trobar algú que ajudés als seus fills i a ells; la recerca d'una escola on poder estar i aprendre; els avenços i les dificultats en cada cas, l'arribada a l'adolescència, la preocupació pel seu futur, ...

El viatge a Brussel·les de l'Albert, per a visitar per primera vegada el Museu Tintin, una de les seves grans passions, és el fil conductor del documental que ens permet descobrir la seva particular manera de viure i d'entendre el món.

▲TOP


Tractament argumental

“Sempre m’he preguntat quin era el seu món al qual jo no hi tenia la possibilitat d’accedir… va començar a parlar molt tard, només repetia frases sense sentit… li era igual si hi érem o si marxàvem… parlava però vaig adornar-me que no dialogava… preferia sempre estar sol, donava la impressió de tenir un saber silenciós… vivia alguns moviments o sorolls imprevistos com una amenaça a la seva soledat… els canvis de rutina el portaven a la deseperació… no em reconeixia en ell… ara puc estimar al fill que tinc, no al que vaig imaginar…”

Unes altres veus és un documental que mostra un diàleg amb l'autisme des d'una altra mirada, la mirada diferent que la psicoanàlisi lacaniana aporta avui. Amb Unes altres veus es desmunten els mites de que la psicoanàlisi culpabilitza als pares de l'autisme dels seus fills i de que el tractament consisteix en estirar als nens al divan, i es demostra la seva validesa i eficàcia més enllà de la suposada evidència científica en la que es fonamenten altres tractaments. Alhora, ens adonem del que succeeix quan donem veu a la subjectivitat i defugim dels sistemes avaluatius que només aporten xifres. Entenem què succeeix quan s'eviten els tractaments d'ensinistrament de la conducta i evitem la simplificació que silencia allò més particular de l'ésser humà.

EL TESTIMONI DELS FAMILIARS
Ens expliquen com van haver d’enfrontar-se a les dificultats que van sorgir en la seva paternitat. Sobretot, la de donar un lloc singular als seus fills, renunciant així a les perspectives i ideals previs.

EL TESTIMONI DELS NOIS
L'Albert ens transmet la seva vivència d'un món viscut des d'allò radicalment estrany al sentit comú.

Amb el seu testimoni, ens adonem del que suposa per a ell parlar, una experiència reconeixible per a tothom però de la que es desconeix habitualment la complexitat que suposa.

ELS PSICOANALISTES
Diversos psicoanalistes d'Espanya, França, Bèlgica i Itàlia aporten la seva mirada i experiència en l'autisme des de la psicoanàlisi lacaniana, que fa prevaldre la singularitat de la subjectivitat dels uns i dels altres.

L’ESPECTADOR
Aquest documental ofereix a l'espectador la possibilitat d'escoltar i de reconèixer-se en unes altres veus que parlen d'alguns dels elements privats (mai generalitzables) de les maneres d'estar i d'entendre el món de persones que viuen i conviuen amb l'autisme.

▲TOP


Tractament narratiu

El tractament narratiu de Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme, s'atura en l'atenció. Una atenció que viatja de les veus a les imatges amb un ritme que deixa espai per a escoltar més que sentir i per a mirar més que per veure. Per això, emfatitzem sobre els discursos i sobre els llocs; per això donem especial rellevància a la textura i la composició de les imatges, als testimonis, a les localitzacions triades, a les transicions narratives i a la banda sonora.

Pel que fa la textura i la composició de les imatges, es treballen els enquadraments amb diversos valors de plans i diferents punts de càmera. La il·luminació ens ajuda a recrear atmosferes íntimes, poètiques i positives.

Quant als testimonis i protagonistes, donem tot el protagonisme a la seva paraula. I per fer-ho, respectem el ritme intern, les pauses i les expressions dels seus discursos; i mostrem i evidenciem els talls efectuats per raons de muntatge.

Les localitzacions on s'ubiquen els testimonis són simbòliques i estan relacionades amb la psicoanàlisi o l'autisme. Es tracta d'espais que propicien una entrevista de caire intimista. Pel que fa al jove protagonista amb autisme, el seu testimonis s'aborda des d'una doble perspectiva: l'entrevista intimista i la mobilitat quotidiana. Així doncs, a més d'assistir a un espai simbòlic, també l'acompanyem en el seu viatge de descoberta de Brussel.les, per a visitar el Museu Tintin. D'aquesta manera, ell ens incita a escoltar i mirar el seu particular vincle amb el món.

Les transicions aborden una triple funció: narrativa, visual i de separadors del discurs. La més utilitzada és la referència sonora en què escoltem les veus de dos nens que, intuïm, juguen en una habitació, així com els sons, sorolls i fragments de músiques que surten dels objectes amb que s'acompanyen. També, a mode de transició, assistim a diversos passos de temps elaborats sobre les localitzacions (canvis de llum, pas d'ombres, preparacions de sets…) com a recursos per a presentar espais i protagonistes.

La banda sonora, composada especialment pel documental, acaba d'embolcallar i definir l'estil intimista, reflexiu i artístic del documental; puntua discretament alguns moments, quedant inserida en la trama del text.

▲TOP


Equip

Iván Ruiz i Sílvia Cortés Xarrié dirigeixen aquest documental produït per Teidees.

IVAN RUIZ
Psicoanalista, psicòleg i músic, centra la seva investigació des de fa uns anys en l'autisme i la psicosi a la infantesa. Publica regularment algunes de les seves investigacions en revistes especialitzades i escriu articles divulgatius en la premsa d'abast general. Treballa en un centre de diagnòstic infantil i atenció precoç des d'on s'ocupa darrerament de la confecció d'un Programa específic per a al diagnòstic i tractament de l'autisme des de l'atenció pública ambulatòria. És membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi.

Actualment, Iván Ruiz Acero té entre mans dos grans projectes relacionants amb l'autisme: el documental Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme, que suposa el seu primer contacte amb el món audiovisual, i l’organització del Fòrum El que la l’avaluació silencia. Un cas urgent: l’autisme. Un fòrum que se celebrarà a Barcelona el proper 19 de juny al World Trade Center i que comptarà amb la presència d’experts d’arreu d’Europa (www.foroautismo.com).

SÍLVIA CORTÉS XARRIÉ
Barcelona, 1972. Directora, realitzadora i guionista, li agrada explicar coses importants i fer-ho de manera bonica i compromesa. Comença la seva carrera a Barcelona Televisió (cadena local distingida per la seva innovació en llibertat creativa i d’experimentació) on dirigeix documentals i reporatges durant sis anys. Més tard, s’aplica en l’exploració de programes de televisió culturals, divulgatius i d’entreteniment de diverses cadenes nacionals i autonòmiques. També fa videos i guions institucionals i corporatius. Però sempre que pot retorna al documental com a directora, realitzadora o guionista (Melodies Búlgares (2002), Los que no olvidan (2004), L’alegria que passa (2007). Actualment, codirigeix la seva pròpia empresa Teidees, amb el desig de poder desenvolupar projectes documentals sobre coses que considera importants d’explicar i fer-ho de manera bonica i compromesa.

TEIDEES
www.teidees.com
Teidees és una jove productora audiovisual, liderada per quatre dones amb una llarga experiència en el món audiovisual. És un col·lectiu de professionals de diverses àrees del món dels mitjans de comunicació, units per generar idees i projectes de programes per a televisió, documentals o qualsevol altre tipus de producte audiovisual. Són directors, guionistes, realitzadors, muntadors, càmeres i dissenyadors amb una sòlida experiència. Són un nou motor de creació que neix d’aquesta experiència però també de la creativitat de cadascun dels seus membres, i de la capacitat per desenvolupar les pròpies idees i oferir un producte acabat.

▲TOP


Finançament

El documental Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme vol, per damunt de tot, preservar la seva llibertat narrativa i discursiva sense sotmetre's a les exigències dels audímetres o al ritme trepidant que exigeixen algunes franges televisives. És un projecte ambiciós realitzat des del desig propi dels que integren l'equip, i la convicció de la seva necessitat. És per això que es financia gràcies a la col.laboració de fundacions i entitats privades així com als donatius particulars.

Aquest documental es realitza sense ànim de lucre i tots els beneficis que se n'obtinguin seran destinats a l’Associació TEAdir de pares, mares i familiars de persones amb TEA - Trastorn de l’Espectre Autista (Autismes i Síndrome d’Asperger) amb CIF G-55073613, (www.associacioteadir.org).

Si vols col·laborar en el projecte pots fer el teu donatiu, acollint-te a alguna de les següents modalitats:
• Col·laborador: A partir d'1€
• Espònsor: A partir de 500€

Escull la quantitat amb la que vols col·laborar, fent l’ingrés a:
Associació TEAdir
Banc Sabadell
0081 0205 56 0001442250

Per a qualsevol informació, pots posar-te en contacte amb Teidees:
Marta Alonso
(+34) 656 928 732
malonso@teidees.com
www.teidees.com

▲TOP


Premsa

Si vols una entrevista amb Iván Ruiz Acero,
posa’t en contacte amb nosaltres:
Marta Alonso
(+34) 656 928 732
malonso@teidees.com

Dades del documental:
UNES ALTRES VEUS
Una mirada diferent sobre l’autisme
» Format: Documental
» Durada: 60 minuts
» Suport: HD (Alta Definició Digital)
» Target: Tots els públics
» Idioma original: Català, castellà, francès i italià
» Versions: Subtítols en castellà, català, anglès, francès i italià

▲TOP


Sinopsis

Otras voces es un documental sobre el autismo a partir de la experiencia de nueve padres, madres y abuelos de niños diagnosticados de autismo; del testimonio de Albert, un joven de 20 años diagnosticado de Síndrome de Asperger; y desde la mirada de diversos psicoanalistas de toda Europa.

Los testimonios de todos ellos nos acercan a otra manera de entender y de tratar el autismo. La experiencia de los padres, emotiva a la vez que llena de optimismo, nos permite descubrir qué implica vivir y convivir con el autismo: los primeros indicios de algo que no iba cómo se esperaba en sus hijos, sus primeras palabras, los diversos recorridos hasta encontrar a alguien ayudase a sus hijos y a ellos mismos; la búsqueda de una escuela donde poder estar y aprender; los avances y las dificultades en cada caso, la llegada de la adolescencia, la preocupación por su futuro, …

El viaje a Bruselas de Albert, para visitar por primera vez el Museo Tintín, una de sus grandes pasiones, es el hilo conductor del documental que nos permite descubrir su particular manera de vivir y de entender el mundo.

▲TOP


Tratamiento argumental

"Siempre me pregunté cómo era su mundo al que yo no tenía la posibilidad de acceder… empezó a hablar muy tarde, sólo repetía frases sin sentido… le daba igual si estábamos o si nos íbamos… hablaba pero me di cuenta de que no dialogaba… prefería estar siempre solo, daba la impresión de tener un saber silencioso… vivía algunos movimientos o ruidos imprevistos como una amenaza a su soledad… los cambios de rutinas le llevaban a la desesperación… no me reconocía en él… ara puedo querer al hijo que tengo, no al que imaginé…"

Otras voces es un documental que muestra un diálogo con el autismo desde otra mirada, la mirada diferente que el psicoanálisis lacaniano aporta hoy. Con Otras voces se desmontan los mitos de que el psicoanálisis culpabiliza a los padres del autismo de sus hijos y de que el tratamiento consiste en estirar a los niños en el diván; y se demuestra también su validez y eficacia más allá de la supuesta evidencia científica en la que se fundamentan otros tratamientos. A la vez, nos damos cuenta de lo que sucede cuando damos voz a la subjetividad y nos alejamos de los sistemas evaluadores que sólo aportan cifras. Entendemos lo que sucede cuando se evitan los tratamientos de domesticación de la conducta y evitamos la simplificación que silencia lo más particular del ser humano.

EL TESTIMONIO DE LOS FAMILIARES
Nos explican cómo hicieron frente a las dificultades que surgieron en su paternidad; sobre todo, la de dar un lugar singular a sus hijos, renunciando así a las perspectivas e ideales previos.

EL TESTIMONIO DEL PROTAGONISTA
Albert nos transmite su vivencia de un mundo vivido desde lo radicalmente extraño al sentido común.

Con su testimonio nos damos cuenta de lo supone para él hablar, una experiencia reconocible por cualquiera pero de la que se desconoce habitualmente la complejidad que supone..

LOS PSICOANALISTAS
Diversos psicoanalistas de España, Francia, Bélgica e Italia aportan su mirada y experiencia con el autismo desde el psicoanálisis lacaniano, que hace prevalecer la singularidad en la subjetividad de unos y otros.

EL ESPECTADOR
Este documental ofrece al espectador la posibilidad de escuchar y reconocerse en otras voces que hablan de algunos elementos privados (nunca generalizables) de la manera de estar y entender el mundo de personas que viven y conviven con el autismo.

▲TOP


Tratamiento narrativo

El tratamiento narrativo de Otras voces. Una mirada diferente sobre el autismo, se detiene en la atención. Una atención que viaja de las voces a las imágenes con un ritmo que deja espacio para escuchar más que para sentir y para mirar más que para ver. Para ello, enfatizamos los discursos y los lugares; para ello damos especial relevancia a la textura y a la composición de las imágenes, a los testimonios, a las localizaciones escogidas, a las transiciones narrativas y a la banda sonora.

Respecto a la textura y a la composición de las imágenes, se trabajan los encuadres con diversos valores de planos y diferentes puntos de cámara. La iluminación nos ayuda a recrear atmósferas íntimas, poéticas y positivas.

En cuanto a los testimonios y al protagonista, damos toda la relevancia a sus palabras. Y para hacerlo, respetamos el ritmo interno, las pausas y las expresiones de sus discursos; y mostramos y evidenciamos los cortes efectuados por razones de montaje.

Las localizaciones en que se ubican los testimonios son simbólicas y están relacionadas con el psicoanálisis o con el autismo. Se trata de espacios que propician una entrevista de carácter intimista. Respecto al joven protagonista, su testimonio se aborda desde una doble perspectiva: la entrevista intimista y la movilidad cotidiana. Así, además de asistir a un espacio simbólico, también le acompañamos en su viaje de descubrimiento de Bruselas, para visitar con él el Museo Tintín. De esta manera, él nos incita a escuchar y entrar en su particular vínculo con el mundo.

Las transiciones abordan una triple función: narrativa, visual y de separadoras de discurso. La más utilizada es la referencia sonora en la que escuchamos las voces de diversos niños que, intuimos, juegan en una habitación; así como también los sonidos, ruidos y fragmentos de músicas que surgen de los objetos que les acompañan. También, y a modo de transición, asistimos a diversos pasos del tiempo elaborados a partir de las localizaciones (cambios de luz, pasos de sombras, preparaciones de sets,..) como recursos para presentar espacios y protagonistas.

La banda sonora, compuesta especialmente para el documental, termina de envolver y definir el estilo intimista, reflexivo y artístico del documental; puntúa discretamente algunos momentos, quedando inserta en la trama del texto.

▲TOP


Equipo

Iván Ruiz y Sílvia Cortés Xarrié dirigen este documental producido por Teidees.

IVAN RUIZ
Psicoanalista, psicólogo y música, centra su investigación desde hace años en el autismo y la psicosis en la infancia. Publica regularmente algunas de sus investigaciones en revistas especializadas y escribe artículos divulgativos en la prensa de alcance general. Trabaja en un centro de desarrollo y atención precoz desde donde se ocupa últimamente en la confección de un Programa específico para el diagnóstico y tratamiento del autismo desde la atención pública ambulatoria. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Actualmente, Iván Ruiz Acero tiene entre manos dos grandes proyectos relacionados con el autismo: el documental Otras voces. Una mirada diferente sobre el autismo, que supone su primer contacto con el mundo audiovisual, y la organización del Foro "Lo que la evaluación silencia. Un caso urgente: el autismo"; un foro que se celebrará en Barcelona el próximo 19 de junio en el World Trade Center y que contará con la presencia de expertos de toda Europa (www.foroautismo.com).

SÍLVIA CORTÉS XARRIÉ
Barcelona, 1972. Directora, realizadora y guionista, le gusta explicar cosas importantes y hacerlo de manera bonita y comprometida. Empieza su carrera en Barcelona Televisió (cadena local distinguida por su innovación en libertad creativa y experimentación) donde dirige documentales y reportajes durante seis años. Mas tarde, se aplica en la exploración de programas de televisión culturales, divulgativos y de entretenimiento de diversas cadenas nacionales y autonómicas. Pero siempre que puede vuelve al documental como directora, realizadora o guionista (Melodies Búlgares (2002), Los que no olvidan (2004), L’alegria que passa (2007). Actualmente, co-dirige su propia productora Teidees, con el deseo de desarrollar proyectos documentales sobre cosas que considera importantes y hacerlo de manera bonita y comprometida.

TEIDEES
www.teidees.com
Teidees es una joven productora audiovisual, liderada por cuatro mujeres con una larga experiencia en el mundo audiovisual. Es un colectivo de profesionales de diversas áreas del mundo de los medios de comunicación, unidas para generar ideas y proyectos de programas para televisión, documentales o cualquier otro tipo de producto audiovisual. Son directoras, guionistas, realizadoras, montadoras, cámaras y diseñadoras con una sólida experiencia. Son un nuevo motor de creación que nace de esta experiencia pero también de la creatividad de cada uno de sus miembros, y de la capacidad para desarrollar sus propias ideas y ofrecer un producto acabado.

▲TOP


Financiación

El documental Otras voces. Una mirada diferente sobre el autismo quiere, por encima de todo, preservar su identidad narrativa y discursiva sin someterse a las exigencias de los audímetros o al ritmo trepidante que exigen algunas franjas televisivas. Es un proyecto ambicioso realizado desde el deseo propio de los que integran el equipo, y desde la convicción de su necesidad. Es por ello que se financia gracias a la colaboración de fundaciones y entidades privadas, así como a los donativos particulares.

Este documental se realiza sin ánimo de lucro y todos los beneficios que se obtengan de él se destinarán a la Associación TEAdir de padres, madres y familiares de personas con TEA - Trastorno del Espectro Autista (Autismos y Síndromes de Asperger) CIF G-55073613, (www.associacioteadir.org).

Si quieres colaborar con el proyecto puedes hacer tu donativo acogiéndote a alguna de estas modalidades:
• Colaborador: A partir de 1€
• Espónsor: A partir de 500€

Escoge la cantidad con la que quieres colaborar, haciendo el ingreso a:
Associació TEAdir
Banc Sabadell
0081 0205 56 0001442250

Para cualquier información, puedes ponerte en contacto con Teidees:
Marta Alonso
(+34) 656 928 732
malonso@teidees.com
www.teidees.com

▲TOP


Prensa

Si quieres una entrevista con Iván Ruiz,
ponte en contacto con nosotros:
Marta Alonso
(+34) 656 928 732
malonso@teidees.com

Datos del documental:
OTRAS VOCES
Una mirada diferente sobre el autismo
» FormatO: Documental
» Duración: 60 minutos
» Soporte: HD (Alta Definición Digital)
» Target: Todos los públicos
» Idioma original: Catalán, castellano, francés e italiano
» Versiones: Subtítulos en castellano, catalán, inglés, francés e italiano

▲TOP


© Teidees Audiovisuals, 2011 – All rights reserved – Design by Lagrafica 210 – Background photo © Daniel Cortés